Dom Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień
dla osób przewlekle psychicznie chorych
w Bogurzynie 87, 06-521 Wiśniewo
tel/fax centrala: (23) 684-40-04
lub tel.: (23) 655-82-44
e-mail: dps@grupazdrowie.pl

Działający na podstawie zezwolenia
Wojewody Mazowieckiego
wpisany w Rejestrze dom pomocy społecznej
pod pozycją nr 108
Prowadzony przez Fundację Zdrowa Jesień
z siedzibą: ul. Lipowa 2d, 09-100 Płońsk
e-mail: fundacja@grupazdrowie.pl
KRS 0000337105
NIP: 567-187-01-33
Regon: 142011769

W sprawie umieszczenia w domu należy kontaktować się
z jednostką wydającą decyzję o umieszczeniu
tj. Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej
w Mławie przy ulicy Reymonta 4
tel.: (23) 654-43-56 lub pod numerem telefonu fundacji.